Din Redovisning erbjuder dig och ditt företag skatterådgivning. Den svenska och den internationella skattelagsstiftningen är ständigt föremål för förändringar. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad om det rådande rättsläget, vilket kan vara svårt att hinna med som entreprenör eller företagsledare.

 

Jag håller mig uppdaterad och kan därför ge dig och ditt företag tillförlitlig rådgivning vid t ex omstrukturering, utdelning och ägaröverlåtelser.

 

Kontakta mig gärna om du vill veta mer eller boka tid för ett möte.