Bokslut & årsredovisning

Bokslut

Alla företag, oavsett bolagsform, måste avsluta sitt räkenskapsår med ett bokslut. Jag upprättar årsbokslutet enligt de redovisningsnormer och regler som gäller för de olika företagsformerna. I samråd med Dig diskuterar vi de möjligheter som går att utnyttja i syfte att erhålla ett optimalt resultat i resultatplanerings- och skattesyfte.

Årsredovisning

Årsredovisningen är slutprodukten av Ditt räkenskapsår och visar Ditt företags resultat och ställning och vissa tilläggsupplysningar enligt gällande regelverk. Årsredovisningen är intressant både för företagets interna och externa intressenter och det är därför viktigt att den är rätt upprättad.

 


Kontakta
mig gärna om du vill veta mer eller boka tid för ett möte.