Du bestämmer själv

Hos kund

För en del företag passar det bättre att ha en redovisningskonsult på sitt eget kontor då och då. Beroende på storlek och verksamhet varierar önskemålen från en gång i veckan till en gång i kvartalet. De flesta väljer en till två gånger i månaden men det är vikigt att vi tillsammans diskuterar en lösning som passar era önskemål bäst.

Hos mig

För de allra flesta fungerar det bäst att lämna in sitt material enligt en plan som vi tillsammans lägger upp. Beroende på om du har moms månadsvis, kvartalsvis eller årsvis så kan det variera. Du som kund har kanske även önskan om särskild uppföljning och då hittar vi en lösning som passar just ditt företag.